Podávání informací

Před znázorněním dokumentů se prosím ujistěte, že máte ve svém počítači nainstalovaný prohlížeč formátu .PDF. Po přečtení dokumentu se pomocí šipky "zpět" (ve vašem prohlížeči) vrátíte do seznamu dokumentů. Pouze pro "Žádost o poskytnutí informace" potřebujete mít nainstalován Microsoft Office Word nebo případně jiný program pro otvírání formátu .DOC. V případě potíží se na nás  obraťte v sekci Kontakty prostřednictvím Kontaktního formuláře.

Výroční zprávy - podávání informací