Naše aktivity a zájmy

Při letním putování děti poznávaly historii karlovarského kraje. Při návštěvě obnovovaného Horního hradu měly možnost zblízka sledovat odhalenou architekturu.  Na informačních panelech potom viděly fotodokumentaci o postupech všech dosavadních  oprav zříceniny. V nedalekém okolí stojí v  tři kříže, které jsou též zajímavou pamětihodností v krajině.